Välkommen till KBTarna

Företaget som erbjuder handledning och
stöd till alla som arbetar med människor och vill
utveckla sin professionella kompetens.

Bild på person som sitter och och kollar ut över bergstoppar.

Vi är stolta över att ha funnits i över 20 år och ha hjälpt tusentals
yrkesverksamma att utveckla sina färdigheter och öka sitt självförtroende
i att hantera de utmaningar som kan uppstå i arbetet och i samtal med människor.

Med spetskompetens i psykologi och psykoterapi erbjuder vi handledning inom samhällets alla sektorer, branscher och olika typer av verksamheter. Med oss får du och din verksamhet en trygg grund att stå på så att ni på ett hållbart sätt kan vidareutvecklas. Vi stöttar och vägleder både individer och verksamheter genom utmaningar.

 

KBTarna specialiserar sig på psykoterapihandledning med inriktning KBT och utbildningshandledning med inriktning KBT för grundläggande psykoterapiutbildning (GPU), tidigare Steg 1, och legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, tidigare Steg 2. Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer/KBT-terapeuter ingår ofta i den här gruppen.

Förutom att handleda inom paraplybegreppet KBT är KBTarna specialiserade i Motiverande samtal (MI), missbruksbehandling Community Reinforcement Approach (CRA), lågaffektivt bemötande (LAB) och själlvskadebeteende.


Behandlingspersonal inom HVB och LSS, socialtjänsten, elevhälsa, företagshälsovård  och boendestödjare ingår ofta i den här gruppen.

KBTarna handleder över hela landet och har avtal med kommuner och Regioner.
Handledningen sker online över hela landet medan handledning på plats sker i Luleå.

Universitet:
Uppsala 
Umeå 

 

Regioner:
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Dalarna
Blekinge


Kommuner:
Göteborg
Härnösand
Kramfors 
Skellefteå 
Sollefteå 
Sundsvall 
Timrå 
Ånge

Handledningens roll inom psykoterapi och psykologisk behandling

Bild på personer som sitter på stolar och antecknar i anteckningsblock

Inom psykoterapi och psykologisk behandling spelar handledning en oumbärlig roll för att säkerställa en hög standard av vård och yrkesutveckling för psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, KBT-terapeuter och behandlare.

 

Handledning är en interaktiv process där yrkesverksamma får möjlighet att diskutera sina kliniska erfarenheter, funderingar och utmaningar med en mer erfaren kollega.

 

I detta sammanhang fungerar handledaren som en brygga mellan teori och praktik. Genom att granska specifika fall, terapeutiska beslut och interventioner, hjälper handledaren den handledde att identifiera styrkor och områden som behöver förbättring. Dessutom bidrar handledningen till att uppmuntra till reflektion, vilket är centralt för personlig och yrkesmässig tillväxt.

 

Ett effektivt handledningsförhållande präglas av ömsesidigt förtroende, öppen kommunikation och konfidentialitet. Detta skapar en säker miljö där terapeuten kan utforska osäkerheter, etiska dilemman och professionella gränser.

 

Handledningen är inte bara en plattform för att förbättra färdigheter, utan även en resurs för att främja välbefinnande och motverka yrkesrelaterad utmattning. Genom kontinuerlig handledning kan terapeuter bibehålla sin skicklighet, stödja sina klienters behov och vidareutveckla sin professionella identitet.

Person som lutar sig mot ett träräcke, skog i bakgrunden

Vad är handledning?

 

Handledning är där man mellanlandar efter att man har

inhämtat teoretiska kunskaper, men ännu inte behärskar

dessa i den kliniska verkligheten. Handledning är också dit

man återvänder när man inte förstår eller har kört fast i en

behandling, ett uppdrag eller i sin egen utveckling.

Handledning är en aktivitet som inte är förankrad i forskning,

i stället bygger den på beprövad erfarenhet och lång

tradition inom psykologisk behandling, även inom vården,

socialtjänsten och mer nyligen i den flora av aktiviteter som

kallas coachning eller mentorskap.

 

Källa: Handledning ur ett KBT-perspektiv (Sandra Bates; 2013)

 

 

Följ oss gärna på → Instagram och → Facebook!