Handledning

Bild på personer som sitter på stolar och antecknar i anteckningsblock

Vad är handledning?

 

Handledning är där man mellanlandar efter att man har inhämtat teoretiska

kunskaper, men ännu inte behärskar dessa i den kliniska verkligheten. Handledning är

också dit man återvänder när man inte förstår eller har kört fast i en behandling, ett

uppdrag eller i sin egen utveckling. Handledning är en aktivitet som inte är förankrad i

forskning, i stället bygger den på beprövad erfarenhet och lång tradition inom

psykologisk behandling, även inom vården, socialtjänsten och mer nyligen i den flora

av aktiviteter som kallas coachning eller mentorskap.

Källa: Handledning ur ett KBT-perspektiv (Sandra Bates; 2013)

 

 

Typer av handledning

 

Vi erbjuder metodspecifik och skräddarsydd handledning.

Syftet är att säkerställa tillämpningen i den aktuella verksamheten. Handledningen kan

ske individuellt och/eller i grupp.

 

Psykoterapihandledning för psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. För dig som behöver stöd i arbetet

framåt och vill utvecklas i din yrkesroll.

 

Utbildningshandledning för studerande vid grundläggande

psykoterapiutbildningar och vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar. För

dig som studerar men ännu inte behärskar att använda dina kunskaper i den kliniska

verkligheten.

 

Verksamhetshandledning, metod- och ärendehandledning för olika

personalgrupper inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter

inom kommun, landsting, stat och privat sektor.

 

 

Teorier och metoder

 

KBT, ACT, FACT, CRA, ACRA, CRAFT, MI, PTSD, parterapi (IBCT) mm.

 

 

Handledningsavtal

 

Vi har handledningsavtal med Region Norrbotten, Region Västernorrland, Göteborgs

Stad, Region Dalarna m.fl. För bokning och avtalsförfrågan kontakta oss.

 

Bild på handledaren Lena i marinblå tröja och mygga

Lena Olsson-lalor:

Beteendevetare; magister klinisk psykologi; leg. hälso- och sjukvårdskurator;

leg. psykoterapeut; handledare och lärare i psykoterapi KBT.

 

Speciliserad i: traumabehandling KBT, Prolonged Exposure (PE),

Schematerapi, Medveten närvaro (Mindfulness), Acceptance- and

Commitment Therapy (ACT), Compassion Fokuserad terapi (CFT),

Motiverande samtal (MI), Parterapi KBT (IBCT)

 

Handledare:

Lena Olsson-Lalor - Erfaren psykoterapeut och handledare specialiserad på KBT och andra terapiformer. Lena Olsson-Lalor är en erfaren psykoterapeut som har specialiserat sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra terapiformer som traumabehandlingen Prolonged Exposure, Acceptance and Commitment therapy, Compassion, schematerapi och mindfulness. Med över 25 års erfarenhet inom psykisk ohälsa är hon en kompetent och engagerad terapeut.

 

Uppskattad föreläsare och utbildare inom psykisk hälsa

Lena är en uppskattad föreläsare och utbildare inom psykisk hälsa och arbetar som handledare i psykoterapi KBT för yrkesverksamma. Hon är en viktig del av teamet bakom utbildningsföretaget ”Bli en Bättre Behandlare”, som erbjuder utbildning och fortbildning inom psykisk hälsa för terapeuter och behandlare.

 

Ta ditt yrkesliv inom psykisk hälsa till nästa nivå med
Lena Olsson-Lalor

Om du är en yrkesverksam terapeut eller behandlare inom psykisk hälsa som vill utveckla din professionella kompetens och utöka ditt kunnande, är Lena Olsson-Lalor den perfekta personen att kontakta. Genom att arbeta tillsammans med Lena kan du ta ditt yrkesliv inom psykisk hälsa till nästa nivå och hjälpa dina klienter på ett mer effektivt sätt. Med hennes breda erfarenhet och kunskap kan hon hjälpa dig att utveckla ditt klientarbete och effektivisera ditt arbete.

 

Kontakta Lena Olsson-Lalor för att utveckla din professionella kompetens inom psykisk hälsa

Vill du utveckla din professionella kompetens inom psykisk hälsa och utöka ditt kunnande som yrkesverksam terapeut eller behandlare? Kontakta Lena Olsson-Lalor idag och ta steget mot att förbättra ditt klientarbete och effektivisera ditt arbete. Med hennes omfattande erfarenhet och kunskap kan hon hjälpa dig att ta ditt yrkesliv inom psykisk hälsa till nästa nivå.

Omdöme

Linda Karlsson

Behandlare /socionom, behandlingsteamet Örnsköldsviks kommun

”Handledning med Lena har jag och mina kollegor haft i två omgångar. Tidigare har vi haft metodhandledning CRA under många år och nu återupptagit handledning med Lena igen i form av ärendehandledning i KBT.

Som handledare är Lena kompetent och väldigt lyhörd och har under dessa år i handledning och utbildning utvecklat mig och mina kollegor till bättre behandlare. Lena har även kunnat ge oss konstruktiv kritik på ett bra och utvecklande sätt, som gjort att vi blivit en bättre behandlare och även utvecklat vår verksamhet med sin kompetens inom KBT.”

 

Therese Lindberg

Tf. Samordnare, beroende och boendeenheten Örnsköldsviks kommun

”Lena är en otroligt kunnig handledare, både i de metoder som hon utbildar i och som ärendehandledare. Vi har haft Lena i 2 omgångar. Först 2011 då vi hade metodhandledning i CRA och nu pågående 2022 när vi har ärendehandledning. Lena inspirerar och ger energi till arbetsgruppen. Handledning med Lena är något som man längtar till.”

Gunilla Persson

Leg sjuksköterska / behandlare behandlingsteamet Örnsköldsviks kommun

”Lena ger handledning som varit bra för min utveckling som behandlare både i metod och i mötet med klienten. Hon är kompetent, lyhörd och konstruktiv.”

Peter

Skötare på rättpsykiatrin

”Lena har handlett oss under några år och det har varit mycket hjälpsamt. Vi har ett svårt klientel och Lena har alltid kunna hjälpa oss att se en utväg och en lösning på problemen. Lena är mycket kunnig och kan också lära ut det hon kan till oss som har annan utbildning på ett enkelt sätt.”

Ahmed

Kriminalvårdare på Kriminalvården

”Lenas breda kunskap har kompletterat vårt team i behandlingsarbetet. Både ärendehandledning och processhandledning. Det har varit tacksamt att ha Lena som kan hjälpa oss att sortera, hitta lösningar och få oss att känna att vi kan även om att det känns tungt ibland med klientärenden. Hon hittar hos oss det vi kan och bekräftar våra styrkor.”